Hizmetlerimiz

  • Yönetim Danışmanlığı
  • Kiralama Danışmanlığı
  • Konsept Geliştirme
  • Mimari Danışmanlık
  • Finansal Danışmanlık

- Yönetim ilkelerinin belirlenmesi
- AVM organizasyon şemasının oluşturulması ve görev tanımlarının hazırlanması
- AVM organizasyon şemasına göre yönetim ekibinin belirlenmesi ve işe alım süreçleri
- AVM yönetim ekibin eğitilmesi ve yönlendirilmesi
- AVM yıllık işletme bütçesinin hazırlanması ve aylık takibi
- AVM pazarlama planı, bütçesinin hazırlanması ve aylık takibi
- Kiracı ve müşteri ilişkileri yönetimi
- Yıllık hedeflerin belirlenmesi ve takibi
- AVM yönetmeliklerine uygun süreçlerin koordine edilmesi

- AVM’ nin konumu ve hedef kitlesine uygun olarak mağaza karmasının planlanması
- Sektörel bazda mağaza alan ve sayılarının belirlenerek kat planlarının oluşturulması
- Sektörel dağılıma göre potansiyel kiracıların belirlenmesi ve ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi
- Kiracı adaylarına sunum ve tanıtım çalışmalarının yapılması
- Kiracı sözleşmelerinin hazırlanması ve imza takibinin yapılması
- Dekorasyon teknik şartnamesi ve işletme el kitabının oluşturulması
- Yeniden kiralama süreçleri (re-leasing)

- Projenin bulunduğu bölge ve müşteri profili, rekabete göre AVM konseptinin belirlenmesi
- AVM büyüklüğünün, kat sayısının ve otopark kapasitesinin belirlenmesi
- Belirlenen konsepte uygun verimli uluslararası örneklerin projeye aktarılması
- Rakip ve SWOT analizlerinin yapılması
- Bölgesel araştırmalar yaparak potansiyel müşteri analizi yapılması
- Sektörel mağaza karması hazırlanarak marka bazlı çalışmaya geçiş yapılması
- Anchor markalarla belirlenen mağazaların AVM projesi üzerinde yerleşiminin yapılması
- AVM gelir bütçesinin hazırlanarak, geri dönüş süresinin belirlenmesi (roi)

- Yenilikçi ve rekabetçi mimari konsept oluşturulması
- Çevre dostu yapılar oluşturulması
- Mimari proje ve şartnamelerin hazırlanmasında konsepte uygunluğun takip edilmesi
- Mimari tasarım ve malzeme seçimlerinin operasyon konseptine uygunluğu açısından kontrolünün yapılması
- Elektrik, mekanik, otomasyon, enerji yönetimi, güvenlik, temizlik, peyzaj konularında projenin inşaat da dâhil olmak üzere ilerleyen aşamalarında yaşanabilecek olası geri dönüşlerin zaman ve yapım maliyetlerinin en aza indirilebilmesi için görüşlerin, deneyimlerin paylaşılması; güvenlik sistemleri, mekanik sistemler, elektrik sistemlerine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapılması
- Proje hedeflerinin en doğru ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi

- Sözleşme analizlerinin yapılması
- Kiracı fatura listelerinin hazırlanması
- Ortak alan giderleri analizinin yapılması
- Kiracı bildirim çalışmalarının yapılması
- Tahsilat süreçleri ile ilgili çalışmaların yapılması
- Denetim ve eğitimlerin düzenlenmesi